Logo Hotel und Wirtshaus Pfaffenmuehle
Ansicht Hotel und Wirtshaus Pfaffenmuehle in Aschaffenburg
Ansicht eines Hotel-Zimmers
Teilansicht Fruehstuecksraum

afdruk | Privacy Policy | alg. handelsvoorwaarden

Diese Seite in deutsch  This site in english

Algemene handelsvoorwaarden


1. Geldigheid
 • Deze handelsvoorwaarden gelden voor alle logiescontracten van Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle.
 • Alle overeenkomsten tussen Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle en de andere contractpartner worden schriftelijk vastgelegd. In geval van twijfel is de reserveringsbevestiging van het hotel rechtsgeldig.
 • Er is ook sprake van schriftelijke vastlegging als het schriftverkeer via email heeft plaatsgevonden. De andere contractpartner moet zijn naam, voornaam en complete adres doorgeven.
 • Handelsvoorwaarden van de cliënt/contractpartner zijn niet van toepassing.
2. Algemene bepalingen
 • Plaats van rechtsvolstrekking is Aschaffenburg. Dit geldt ook voor aanklachten betreffende cheques en wissels.
 • Onze prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend. Opdrachten, reserveringen en nevenovereenkomsten zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging door Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle.
 • Bij het slecht nakomen van onze contractuele verplichtingen, inclusief het geval van onvermogen, onmogelijkheid of vertraging betalen wij alleen schadevergoeding in gevallen van opzet en grove nalatigheid. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van de waarde van het betreffende deel van onze prestatie. De verjaringstermijn voor alle aanspraken van de cliënt bedraagt 6 maanden.
 • Er kan slechts tegen onze betalingseisen worden geëist als de tegeneis door ons wordt erkend of gerechtelijk is vastgelegd. Pandrechten tegenover ons worden, voor zover wettelijk toelaatbaar, uitgesloten.
3. Bijzondere bepalingen
 • De logiesovereenkomst (het huurcontract) is afgesloten, zodra de kamer besteld of toegezegd, resp. klaargemaakt is. Het afsluiten van de logiesovereenkomst (het huurcontract) verplicht de contractpartners tot het vervullen van de overeenkomst, ongeacht de duur van deze. Het contract kan niet eenzijdig opgezegd worden. Optiedata zijn voor beide partijen bindend.
 • Het onder- of doorverhuren van de kamers, zowel als hun gebruik voor andere doeleinden dan logies behoeft de toestemming van Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle vooraf.
 • Voor zover een recht op terugtreden van de cliënt binnen een bepaalde termijn schriftelijk overeengekomen is, heeft Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle in deze periode ook het recht zich van het contract terug te trekken, als er aanvragen van andere cliënten zijn voor de contractueel geboekte kamers en de cliënt op navraag van Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle niet afziet van zijn recht op terugtreden.
 • Bij omboekingen of afzeggingen van gereserveerde kamers wordt in rekening gebracht:
  • annulering tussen 21 en 10 dagen vooraf: 20% van de bestelde tegenprestatie / tenminste 10,- Euro
  • annulering tussen 10 en 2 dagen vooraf: 40% van de bestelde tegenprestatie.
  • annulering binnen 48 uur voor aankomst: 80% van de bestelde tegenprestatie.
  • De annuleringskosten worden verminderd met het bedrag aan logies, dat met het doorverhuren van de geannuleerde kamers voor de gereserveerde periode behaald kan worden.

 • De cliënt heeft geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers. In het geval dat overeengekomen kamers om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, zijn wij verplicht voor gelijkwaardige vervanging te zorgen, eventueel ook buitenshuis, voor zover deze redelijk is.
 • De cliënt of bezoeker is volledig aansprakelijk voor voorwerpen of materialen die hij in de algemeen toegankelijke ruimtes van Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle heeft laten liggen. In de kamer kan aansprakelijkheid alleen dan aanvaard worden, als het gaat om persoonlijjke voorwerpen van de cliënt, die hij voor de gebruiksperiode van de kamer effectief nodig heeft. Voor kostbaarheden, sieraden, contant geld enz. wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Anders gelden de wettelijke bepalingen.
 • Voor zover voor de cliënt een plaats op de hotelparkeerplaats, ook tegen vergoeding, beschikbaar gesteld wordt, komt daarmee geen bewaringscontract tot stand. Bij verlies of beschadiging van de op het hotelterrein geparkeerde of gerangeerde voertuigen en hun inhoud is Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle niet aansprakelijk, behalve bij opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor plaatsvervangers van Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle.
Aankomst- en vertrektijden:
 • Maandag tot en met zaterdag tussen 16 - 21 uur. Zon- en feestdagen 16 - 21 uur. (speciale afspraken mogelijk in de tijd tussen 21 en 01 uur.) Bij aankomst na 23 uur vragen wij om uw begrip, dat wij hiervoor een extra tarief ter hoogte van 10 € moeten berekenen en vanaf 0:00 uur ter hoogte van 20 €.
 • Op de afgesproken vertrekdag moeten de kamers uiterlijk om 11.00 uur verlaten zijn. Daarna kan Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle boven de voor hem ontstane schade voor het extra gebruik van de kamer tot 18 uur 50% van de volle logiesprijs (conform prijslijst) in rekening brengen, vanaf 18 uur 100%. Het staat de klant vrij, tegenover Hotel & Wirtshaus Pfaffenmühle te bewijzen, dat voor deze geen of wezenlijk minder schade ontstaan is.

Aschaffenburg, maart 2010